Ste od nas prejeli poziv za plačilo (opomin) ali pa predog za izvršbo?
Kaj lahko storite?

 

1. Plačate svoj dolg

S tem se boste izognili vsem morebitnim dodatnim stroškom izterjave (stroški opominjanja, zakonite zamudne obresti, sodni stroški,…).

 

2. Opomin pisno zavrnete

V kolikor se ne strinjate z višino zneska ali pa menite, da vas terjamo neupravičeno lahko opomin, ki ste ga od nas prejeli pisno zavrnete. V tem primeru navedite jasne razloge in argumente (morebiti tudi dokaze), da lahko vaše trditve preverimo.

 

3. Nas kontaktirate

V kolikor se svojega dolga zavedate, vendar ga ne morete poravnati v roku ali v celoti, nas pokličite in poskusili se bomo dogovoriti za alternativno odplačilo. Omogočimo vam odlog plačila ali možnost plačila na obroke.

 

4. Ničesar

Če pa ne boste storili ničesar od zgoraj naštetega, bomo smatrali, da se svojim obveznostim izogibate in niste pripravljeni nič narediti za razrešitev situacije. V tem primeru bo sledila sodna izvršba, kar pa bo za vas pomenilo le še več dodatnih stroškov in drugih situacij, ki vam bodo ponoči kratile spanec. Zato ne odlašajte in nas čimprej kontaktirajte….

1. Na upnikovo zahtevo mora dolžnik povrniti stroške, ki so bili potrebni za izvršbo,

vključno s stroški poizvedbo dolžnikovem premoženju, oziroma povrniti stroškepostopka po uradni dolžnosti..

2. Upnik lahko predlog za izvršbo vloži na naslednja sredstva izvršbe:

Prodaja premičnin, prodaja nepremičnin, prenos denarne terjatve, izvršba na plačo in druge stalne denarne prejemke, izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet, unovčenje drugih premožensjkih oziroma materialnih pravic in nematerializiranih vrednostnih papirjev, prodaja deleža družbenika, prenos sredstev, ki so pri organizacijah, pooblaščenih za plačilni promet.

3. Odlog izvršbe

V kolikor se dolžnik z upnikom uspe dogovoriti za alternativno poplačilo dolga (odlog, obročno plačevanje itd), lahko upnik sodišču predlaga odlog izvršbe. V kolikor pa se dolžnik dogovora z upnikom ne drži, lahko upnik sodišču ponovno predlaga nadaljevanje izvršbe.