Ste se poškodovali v prometni nezgodi, delovni nezgodi ali na javnem mestu?

Zaslužite si pravično povrnitev nastale škode oziroma denarno nadomestilo, ki bo omililo vaše težave. Odškodnina je največkrat povrnjena v obliki denarnega povračila, ki ga oškodovanec prejme kot nadomestilo za utrpelo škodo, in sicer premoženjsko (poškodbe lastnine, izguba zaslužka …) ali nepremoženjsko (telesne poškodbe, negativen vpliv na zdravje, škodovanje ugledu …).

Odškodnina je pravica, ki jo lahko zahteva vsakdo, ki je utrpel škodo, za katero sam ni odgovoren oziroma vsaj ni v celoti odgovoren. Prav tako je do odškodnine upravičen tudi nekdo, ki je sicer za nastalo škodo kriv sam, vendar ima sklenjeno ustrezno zavarovanje. Prav tako so v izrednih primerih smrti bližnjega do odškodnine upravičeni ožji družinski člani pokojnega (partner, otroci, starši, v določenih primerih pa tudi bratje, sestre, dedki in babice).

Zagotovite si brezskrbno življenje in poskrbite, da boste v primeru kakršnih koli neželenih situacij upravičeni do poštene povrnitve nastale škode in jo boste tudi brez težav po pravni poti pridobili. Z našim profesionalnim pristopom, dolgoletnimi izkušnjami in strokovnim poznavanjem področja vam lahko zagotavljamo pravno varstvo in vas zastopamo pri uveljavljanju odškodnine v primerih: prometnih nesreč, nesreč na delovnem mestu, nesreč na javnem mestu, nesreč na zasebnem prostoru ter uveljavljanju odškodnin z naslova življenjskega, kolektivnega ali individualnega nezgodnega zavarovanja.

Storitve, ki jo ponujamo:

Preučitev dokumentacije in ocena temelja ter višine odškodnine.

Sestava odškodninskega zahtevka.

 

Kaj potrebujemo od vas?

Celotna dokumentacija glede temelja odškodninske odgovornosti.

Celotna zdravstvena dokumentacija.

Odškodnino lahko zahteva vsak!

Odškodnino lahko zahteva vsak, ki je utrpel škodo, pa zanjo sam ni odgovoren, ali vsaj ne v celoti. Do odškodnine pa ste prav tako upravičeni, v kolikor ste za škodo krivi sami in imate hkrati sklenjeno ustrezno zavarovanje.

Zastaranje odškodninske terjatve

Zastaranje odškodninske terjatve določa Obligacijski zakonik v 352.in sicer na naslednji način:

– Odškodninska terjatev za povzročeno škodo zastara v treh letih, odkar je oškodovanec zvedel za škodo in za tistega, ki jo je povzročil.
– V vsakem primeru zastara ta terjatev v petih letih, odkar je škoda nastala.
– Odškodninska terjatev za škodo, ki je nastala s prekršitvijo pogodbene obveznosti, zastara v času, določenem za zastaranje te obveznosti.
– Odškodninska terjatev za škodo, povzročeno z dejanjem spolne zlorabe mladoletne osebe, zastara v petnajstih letih po polnoletnosti oškodovanca

Davčna obravnava odškodnin